FIA STARTUP CHALLENGE

ИМАТЕ ИДЕЈА, НЕМАТЕ ПАЗАР? Пријавите се и освојте го пазарот на мобилити клубовите Што е FIA Region I Start-up

ПОКАНА ЗА НОЌ НА ИДЕИТЕ 2021

Францускиот институт во Скопје и Акцелераторот УКИМ имаат чест да ве поканат на меѓународната онлајн манифестација Ноќ на идеите

© 2020 Business Accelerator UKIM. All Rights Reserved.